Վճարի՛ր, կուտակի՛ր, վաստակի՛ր

ONE CARD հավելվածն արդեն հասանելի է: Ներբեռնիր և
կուտակիր օրական 1% քո հաշվի դրական մնացորդին: